ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

 

400x197

รายละเอียดที่ตั้ง

ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

Email  : etk.club007@gmail.com
Phone  : (+66) 044 – 252 – 659