ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

ด้วยทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั งนี้ ตามกำลังศรัทธา   หนังสือเชิญชวนทำบุญทอดผ้าป่า ผ้าป่าไฟฟ้าเทคโนโคราช 2018