ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

Categories

Description

ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “แนวทางการทำงานและคุณลักษณะวิศวกรที่ภาคเอกชนต้องการ” โดยมี คุณศักดา  เนตรบรรจง  ตำแหน่ง senior section manager บริษัท jvckenwood optical electronic (thailand)  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกกรรมไฟฟ้า ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า