ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

Categories

Description

ในวันที่ ๑๒  กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า” โดยมี อาจารย์ชัยยา ปาณาราช  สามัญวิศวกร สาขาไฟฟ้ากำลัง และวิทยากรผู้เชื่ยวชาญการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกกรรมไฟฟ้า ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก