ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

Categories

Description

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้าสำหรับช่างไฟฟ้า ” โดยมีวิทยากร คือ  รศ.ดร.การณฑ์  เกิดชื่น  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกกรรมไฟฟ้า ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก


ขอขอบคุณ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช และผู้ร่วมสนับสนุนพร้อมนำแสดงวัสดุอุปกรณ์ของจริงสำหรับการติดตั้งระบบ PV ที่ทำให้ นศ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ได้มีโอกาสสัมผัส ซึ่งน่าจะทำให้เกิดความมั่นใจในการติดตั้งระบบ ทางผู้จัดและวิทยากรหวังว่าแผงโซลาร์เซลล์จะระบาดไปทั่วหลังคาอาคารบ้านเรือนในเร็ววันด้วยพลังของผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่าน

รศ.ดร. การณฑ์  เกิดชื่น