ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

Categories

Description

ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช  รวมถึงศิษย์เก่า ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และรดน้ำดำหัวอาจารย์ตามประเพณีสงกรานต์ไทย