ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

 Gallery

News & Article


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

ด้วยทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั งนี้ ตามกำลังศรัทธา  

หนังสือเชิญชวนทำบุญทอดผ้าป่า
ผ้าป่าไฟฟ้าเทคโนโคราช 2018

ขอรับการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วยชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยชนะเลิศรางวัลเกียรติยศ นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ต่อไป กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล ให้ความกรุณาสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

    ...
Our Sponsors