ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช

 Gallery

News & Article


ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วยชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยชนะเลิศรางวัลเกียรติยศ นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมสาธารณะอื่นที่จะเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ต่อไป กำหนดการจัดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี   ในการนี้ ชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้มีจิตเป็นกุศล ให้ความกรุณาสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
  2. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน
  3. บริจาคเงินเพื่อจัดทำป้ายโฆษณาหน่วยงานของท่านสำหรับติดตั้งภายในสนามในวันแข่งขัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา

ด้วยทางสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และชมรมศิษย์เก่าไฟฟ้าเทคโนโคราช มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอบอกบุญและเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั งนี้ ตามกำลังศรัทธา  

หนังสือเชิญชวนทำบุญทอดผ้าป่า
ผ้าป่าไฟฟ้าเทคโนโคราช 2018
Our Sponsors